Er is geen eenduidig aanwijsbare reden te geven voor een pensioentekort, omdat er meerdere redenen aan een pensioentekort ten grondslag kunnen liggen.

 

 


Het pensioen dat men opbouwt gedurende het arbeidzame leven zal per persoon verschillen en kan bestaan uit een of meerdere onderdelen. of u uw pensioen nou nodig heeft voor het kopen van een traplift of een vakantie.

 

 


Personen die in dienst zijn van een werkgever bouwen normaal gesproken pensioen op door deelname in een pensioenfonds via de werkgever.

 

 


Dat er elke maand een deel van het salaris wordt ingehouden ten behoeve van het opbouwen van pensioen is de meeste werknemers wel bekend, maar de vraag welk inkomen men kan verwachten na pensionering zal niet door velen beantwoord kunnen worden.


Een pensioen is een aanspraak op een periodieke uitkering die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd betaalbaar wordt gesteld.

 

 


Het grootste deel van de beroepsbevolking bouwt via de werkgever pensioen op door deel te nemen in een pensioenfonds.

 

 


Zelfstandigen nemen een aparte positie in met betrekking tot het opbouwen van pensioen dat naast de uitkering op grond van de AOW als extra inkomensvoorziening kan dienen.

 


Het opbouwen van een pensioen van een werknemer geschiedt door deel te nemen aan een pensioenfonds van de werkgever en de werknemer heeft dan recht op een pensioenuitkering.

 


Sinds de invoering van de levensloopregeling kunnen de werknemers bij de keuze deel te gaan nemen aan de levensloopregeling per jaar een bedrag sparen van hun salaris.

 


Bij het opbouwen van pensioen via de werkgever bestaat de mogelijkheid om ook partner pensioen op te bouwen, zodat de partner na het overlijden aanspraak kan maken op het nabestaanden pensioen.

 


Door het wisselen van baan kan het voorkomen dat er bij de nieuwe werkgever sprake is van pensioenopbouw bij een ander pensioenfonds.

 

 


Met betrekking tot het pensioen dat nabestaanden kunnen ontvangen zijn er een aantal zaken te onderscheiden.

 

 


Het opbouwen van een pensioen voor werknemers gebeurd door deelname in het pensioenfonds, waardoor de werknemer bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verzekerd is van het ontvangen van geld.